Aquapel glasförsegling

I lager.

129 kr

Artikelnummer: 600

Se Film:  https://youtu.be/JLtFrKtebRo

Aquapel är ett skydd för bilens rutor som ger en hydrofobisk (vattenavstötande) effekt.

Fördelen är att smuts, insekter och trafikfilm inte fastnar lika hårt på glaset som på en obehandlad ruta.
Rutorna blir mycket lätta att hålla rena. En annan effekt är att vattendropparna "glider" av rutorna vid körning i högre hastighter. Därför behöver torkarna inte användas lika frekvent som på en obehandlad ruta. Aquapel minskar dessutom reflexerna vid mörkerkörning.

Till skillnad från andra produkter som lägger en silikonhinna på vindrutan består Aquapel av en flourpolymer som skapar en kemisk förening med glasrutan. Detta gör Aquapel mycket effektivt och motståndskraftigt.

En ampull Aquapel räcker till en vindruta eller två sidorutor.

När du behandlar din vindruta med Aquapel bör det inte vara i direkt solljus eller i en väldigt fuktig miljö. Gör inte behandlingen om det är kallare än 10°C eller varmare än 30°C.

Så här gör du:

- Gör rent rutan med en lämplig avfettning, till exempel SGA Krafttvätt.

- Gör sedan ännu renare med glasrengöring, varför inte Teroson Glass Cleaner?

- Vill man göra rutan RIKTIGT ren kan man använda isopropanol som sista steg innan applicering (inte med på filmen).

- Torka torrt med en ren mikrofiberduk.

- Skaka en ampull Aquapel och använd plastvingarna för att knäcka ampullen inuti så applikatorn blir fuktig. Lägg ut Aquapel vågrätt och lodrätt över vindrutan, undvik lackade ytor och låt inte medlet torka in.

- Torka torrt med en ren mikrofiberduk.

- För bästa hållbarhet, låt gärna behandlingen härda i 24 timmar innan vindrutan blir blöt första gången.

Klart! Nu kommer du uppleva hur regndropparna flyger av vindrutan redan i låga hastigheter!

Du kan använda spolarvätska och glasputs precis som vanligt, likaså kan du tvätta bilen som du brukar. Vill du upprepa behandlingen är det bara att gå igenom stegen som ovan, du behöver inte ta bort befintlig Aquapel först.