Desinfektionsspray 1L 70% etanol, för professionell bruk, bakterier och virusdödande, DEZ-MED

I lager.

199 kr

Artikelnummer: 597

Rengöringsspray för ytor. Dödar svamp, bakterier, virus.

Etanol 75g/100g. Brandfarligt. Får ej förtäras eller inandas. Skydda ögonen. Håll undan för barn.

  • Flam. Liq. 2
  • H225 Eye Irrit. 2
  • H319, H225, H319, P102, P210, P305+P351+P338, P403+P235