Kalklösare FLR-20

I lager.

895 kr

Artikelnummer: 898

Produktbeskrivning

Du slipper kalkfläckar på diskbänken och beläggningar i rör och apparater. FLR-20 ändrar strukturen så att kalket inte fastnar utan sköljs ut. 1000-tals sålda till nöjda kunder!

Vi erbjuder ett 100% miljövänligt alternativ till dig som vill behandla dina kalk- och korrosionsproblem, det är även ett alternativ till att byta ut eller syrabehandla äldre korrosionsangripna vattensystem inkl sling-varmvattenberedare i pannor.

FLR-20 arbetar med den patenterade MHD-tekniken (Magnet Hydro Dynamik) elektromagnetisk kontrollerad pulsering i vätskor.

Var kopplar jag in FLR-20? FLR-20 kopplas in på inkommande kallvatten, helst efter vattenmätaren, men före varmvattenberedaren.
När räknas vattnet som hårt? Medelhårt mellan 5-9, Mellanhårt mellan 10-20, Mycket hårt 21- och högre. Hårdheten i vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader dH.  1 dH grad motsvarar 10 mg kalk/liter räknat som CaO.

För att få en snabb uppfattning om hur hårt vatten just du har kan du kontakta din kommun.

Observera följande. Det valigaste sättet att mäta hårdheten i vatten är genom kalciuminnehållet i mg. Vatten behandlat med vår FLR-20 tar INTE BORT KALKEN så att vid en konventionell mätning kommer hårdhetsgraden att VARA DENSAMMA.

Med den STORA skillnaden att kalken ÄR AV-HÄRDAD OCH INTE LÄNGRE FÄSTER. Detta ger i sin tur ditt vatten en effektiv reaktor där tillsatta kemikalier t ex tvätt/diskmedel och drycker (arom i ditt kaffe-te) etc får en förbättrad effekt.

FLR-20 levereras komplett för montering

Du hittar mer information om FLR-20 på vår andra sida avkalkning.se

Är du osäker på var den ska monteras för att fungera på bästa sätt? Maila foto och frågor till [email protected] så hjälper vi dig.

MHD pulsering är ett effektivt sätt att behandla ditt vatten mot kalk/rost/ärg och andra beläggningar i järn/koppar och plaströr.

FLR-20 ger dig följande fördelar att den rensar dina rör helt från korrosion!

  • Rena vattenrör = mindre bakterietillväxt!
  • Mindre energi för varmvattenproduktion!
  • Bättre vattentryck i dina ledningar!
  • Minimerar kalkavlagringar på diskbänkar etc.
  • Renare tvätt (ett avhärdat vatten ger en bättre reaktor för tvätt/diskmedel etc).
  • Läs gärna Vetenskapliga Belägg om bl.a detta

VIKTIGT! Om FLR-20 ska användas på slutna vattenvärmesystem måste den monteras på returröret före värmepumpen.

Vetenskapliga belägg

Här följer ett antal dokument som visar att MHD-tekniken som FLR-20 använder fungerar.

Tekniken används av energiproducenter världen över (även i Sverige) för att hålla process-vattenrör rena från både kalk och rost både inom vatten och kärnkraft. MHD-tekniken har ett mycket utbrett användningsområde när det gäller korrosionsbehandling sedan 30 år.

I USA är användandet av MHD-tekniken framför allt inom industrin ingen nyhet utan har sedan 60-talet använts både i processvatten och även av kommunala vattenverk för att reducera kalcium/korrosion och bakterier på ett effektivt sätt. Detta inte bara för att slippa saltet utan för att få ett mjukt (ej aggressivt) vatten och ett nästan helt underhållsfritt vattensystem.MHD-tekniken är ERKÄNT den bästa och mest miljövänliga av-härdnings tekniken enligt US Department of Energy ! Har dom FEL? Vi och våra kunder anser INTE det.
Detta är en sida med länkar till forskningscentrum runt om i världen som bedriver vetenskapliga studier inom MHD tekniken och statliga departement mm.
OBS: Texterna är på engelska. Klicka för att läsa.
Beskrivning av MHD-Teknikens Funktion i FLR-20
Från statens Energi avdelning i USA. (US Department of Energy). Om effektiviteten och fördelarna av MHD i vatten av-härdningens tillämpning inom industrin.  Denna sida ger en mycket detaljerad förklaring till varför och hur MHD tekniken fungerar,effektiviteten och fördelarna. Tar också upp VARFÖR tekniken inte har slagit igenom för kommersiellt bruk på vissa marknader och orsakerna till detta bl.a dålig kvalité hos många tillverkare av MHD produkter.  Läs också Rapport från US Department of Defense. Klicka för att läsa. US Department of Energy
Utlåtanden från ett antal Universitet och forsknings center både i USA, Asien och Europa. Klicka för att läsa. Rapport från 1997 Rapport från 2001
Rapport från 2007
Rapport från 2008
Reningsprocessen vid användandet av MHD tekniken för vatten avhärdning påverkar också att bakterietillväxten i vattnet reduceras avsevärt.
The American Society of Microbiology  May 21-25.2000 Klicka för att läsa.
Rapport om MHD-teknikens tillämpning i vattentorn och vilken bakteriehämmande effekt den harRapport från Amerikanska försvars Departementet Klicka för att läsa.
Juni 2001 Rapport från US Department of Defense